Queratocon i lents de contacte | Centre Òptic del Bages | Manresa, Barcelona, Catalunya

Un queratocon és una patologia corneal en què la còrnia s'aprima i es deforma formant un con. Quan això passa l'agudesa visual (la qualitat de la visió) va disminuint i no millora completament ni amb ulleres. La solució és l'ús d'unes lents de contacte RPG especials. És molt important fer una bona adaptació per ajudar a frenar l'evolució del queratocon i aconseguir una agudesa visual òptima.