Compromís professional | Centre Òptic del Bages | Manresa, Barcelona, Catalunya

El nostre màxim potencial és el talent, la professionalitat i la serietat. Contínuament ens formem per tal d'oferir el millor servei als nostres pacients. Col·laborem amb professionals d'altres disciplines per tal de millorar el diagnòstic i el pronòstic dels pacients.

Aquest apartat està dedicat als diversos professionals que en alguna ocasió necessiten la valoració de l'Optometrista especialitzat per poder continuar fent bé la seva feina.

El centreÒpticdelbages ofereix estudis optomètrics a la mida de cada professional:

Per als Metges, Pediatres i Oftalmòlegs oferim la part complementària a la seva feina vinculada a la prevenció i eficàcia visual.

Per als Psicòlegs, Mestres, Pedagogs i Logopedes oferim un estudi funcional de la visió on s'investiga l'eficàcia de la visió en el rendiment escolar.

Per als Òptics i Optometristes oferim complementar la seva feina amb tractaments específics com poden ser Teràpia Visual, Ortoqueratologia, Baixa Visió... per als seus pacients que ho requereixin, sent retornats a l'òptica d'origen amb un informe de seguiment.

Per als Posturòlegs i Osteòpates oferim un estudi de l'equilibri visual i la seva relació amb molèsties relacionades amb la postura, l'equilibri, el mal de cap...

No hi ha res millor per als nostres pacients que estar en mans de professionals que saben treballar en un equip multidisciplinari.

Perseguint aquesta finalitat, centreÒpticdelbages ofereix un servei a mida de les escoles:

  • Al professorat:

Xerrades informatives per als mestres on s'exposa la relació entre la visió i l'aprenentatge.

Assessorament sobre ergonomia a l'hora de fer la distribució d'una aula per tal d'aprofitar al màxim la llum solar i de proporcionar a l'alumnat la màxima comoditat visual.

  • A les AMPA:

Xerrades informatives per als pares i mares sobre la visió i la seva importància en el rendiment escolar.

Convenis de preus pactats en les ulleres i vidres per als infants.