Protecció laboral | Centre Òptic del Bages | Manresa, Barcelona, Catalunya

L' objectiu és proporcionar una protecció eficaç d'accord amb les necessitats de cada lloc de treball.

Les ulleres de seguretat graduades són ulleres que han estat sotmeses a importants proves per tal de garantir la protecció de determinats riscos laborals.

El Reial Decret 1407/1992 especifica que el fabricant és qui certifica la ullera. Aquest certificat engloba: Muntura + vidres + muntatge. El nostre fabricant és líder en ulleres de seguretat graduades.

Productes homologats pels Organismes Europeus competents.